16 thoughts on “Kindness

  1. Beautiful and serene…Får mig att tänka på boken av Stefan Einhorn – om att vara snäll. Det är underskattat.

      1. Precis. Aldrig. Även om jag ibland är För snäll – det kan bli en belastning också.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s